Aktuelt

Mer informasjon om skogbruk langs kysten

 Kystskogbruket og Norsk Skogbruk samarbeider i disse dager om et informasjonsspredningsprosjekt om skogbruk i kystskogfylkene. Prøvefylker er Rogaland, Hordaland og Troms. Her forsøker vi gjennom prosjektet å nå nye målgrupper med spisset skogbruksstoff.

Dette serverer vi gjennom kanaler som bladet, nettsiden, facebook, snapchat og ulike typer nyhetsbrev. Det forsøkes også å formidle saker om skogbruk gjennom lokale nyhetskanaler og det kan bli aktuelt med skilt i bynære skoger. Målgrupper i prosjektet er skogeiere, nøkkelpersoner, politikere og aktuelle interesserte i allmennheten, slik som turgåere og brukere av bynære skoger.

 

Utgangspunktet er at mange opplever at det skrives lite om næringen vår i aktuelle medier langs kysten, noe som fører til liten bevisstgjøring av skogens betydning i et område av Norge som tradisjonelt ikke har noen kultur for skogbruk. Prosjektets foreløpige kartlegging av hva som fins av saker om skogbruk, bekrefter også dette inntrykket.

 

Målet med prosjektet er derfor å bevisstgjøre flere i og utenfor næringen, både aktive og passive, skogbrukets betydning for verdiskapning og klimaet. Hva råstoffet kan bety for arbeidsplasser og aktivitet og hvilke verdier skogreisingen på 60-tallet har blitt til. Vi ønsker å øke kunnskapsnivået om verdikjeden i skogbruket og at prosjektet kan føre til ny kunnskap om systemer for informasjonsspredning som på sikt kan gi økt aktivitet i næringen.   LV