Aktuelt

Fiberplater av TMP ved Saugbrugs

Selskapet Scandinavian Fibre Boards har i samarbeid med Norske Skog Saugbrug utviklet og patentert en fiberplate som består av presset termomekanisk masse tilsatt en dæsj mikrofibrillert cellulose (MFC).– Resultatet er en billig, sterk og lett plate som er skrue- og spikerfast , samt plater til isolasjon i dører som har meget høy isolasjonsverdi. Det finnes ingen tilsvarende produkter på markedet som ikke inneholder lim, forteller Joar Stensløkken, en av fire tilårskomne karer som står bak etableringen av Scandinavian Fibre Boards.

Det bygges nå et demonstrasjonsanlegg for produksjon av fiberplater i full skala i Halden hos Norske Skog Saugbrug for å ytterligere uttesting av prosess og produkt og for å kunne presentere platene for kunder. Og for at verdens største dørprodusent, amerikanske Jeld-Wen som blant annet eier Swedoor, skal teste platene herfra i sine produkter.

Planen er altså å bygge en fabrikk på Saugbrugs´ område i Halden, der det nødvendige råstoffet finnes i rikelige mengder. – Her kan man også utnytte infrastruktur som vannforsyning, avløpsrensing, strømforsyning og dampproduksjon. Overskuddsvarme fra papirproduksjonen kan brukes til tørking av platene og såkalt rejektfiber fra TMP-produksjonen kan brukes i platene, sier Stensløkken.

Han sier også at en effektiv platefabrikk bør ha en produksjonskapasitet på 30-50 000 tonn årlig, noe som tilsvarer et virkesbehov på 90-125 000 m³. Investeringsbehovet mener Stensløkken er i størrelsesorden 350 millioner kroner, noe som betyr at både Scandinavian Fibre Boards og Norske Skog er interessert i samarbeidspartnere.