Aktuelt

Tømmerpriser: – Toppen er nådd

– Spår rekordavvirkning i 2019
– Sagtømmerprisen vil gå ned
– Massevirkeprisen flater utDet tror daglig leder i Nortømmer, Per Kveseth. Han varsler utflating og etterhvert nedgang i sagtømmerprisen neste år, spesielt på eksport, og en massevirkepris på dagens nivå. تعليم القمار

Les mer i Norsk Skogbruk nr 11.