Aktuelt

Vikens direktør: – Driftsprisene må opp!

Viken Skogs direktør Tor Henrik Kristiansen hadde mange budskap da han møtte skog­ entreprenørene på MEFs temadager for skog nylig. Det mest populære var at han mener en større del av kaka bør havne i entreprenørenes lommer – ikke minst for å sikre rekrutteringen.TEKST OG FOTO: JOHS. BJØRNDAL

Kristiansen ga en åpenhjertig og ordrik beskrivelse av alle de dilemmaer som Viken Skog – mellomleddet mellom skogeierne og industrien – må forholde seg til. – Arbeidet med å etablere ny industri på Treklyngen har vært lærerikt. Det første potensielle aktører spør om er nemlig ikke pris, men forutsig­ bare tømmerleveranser. Spørsmålet er om vi kan garantere jevn tilførsel av tømmer i ti år framover. Og siden vi ikke eier en pinne selv trenger vi forutsigbarhet både fra eierne og fra dere for å få dette til, sa Kristiansen.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 11.