Aktuelt

Manglende samarbeidsevne hemmer skog- og trenæringens utvikling

Skognæringen kan absolutt få til en vellykket klynge, men det krever bedre samarbeid. Et naturlig lokomotiv i næringen kan være Moelven, men her kan eierskapet synes å være en hemsko. Alt i følge konsulent Erik W. Jakobsen som har fulgt næringen lenge fra utsiden.På Skogbrands årsmøte holdt daglig leder og partner i konsulentselskapet Menon Economics, Erik W. Jakobsen, et innlegg om skognæringens utvikling siden 2001 og hva som generelt gjør at bedrifter og klynger lykkes i alle næringer. تعلم كيف تلعب الروليت Temaet var strategisk jobbing og Jakobsen var inne på at næringer trenger stimulerende næringsmiljøer som hevder seg internasjonalt, der såkalte lokomotiver i bransjen spiller en viktig rolle. Slik Norske Skog var det en stund i skogbransjen. رهانات كرة القدم Norsk Skogbruk spurte Jakobsen om skog- næringens potensiale for vellykket klyngevirksomhet, hvorvidt vi har potensielle såkalte lokomotiver i dag og eventuelt hva som foreløpig mangler. كيف تلعب روليت

Les mer i Norsk Skogbruk nr 4.