Aktuelt

Sitkagran: Høy produksjon, mye sagtømmer

Det er ikke bare i vekstfasen at sitkagrana gir høy produksjon. Skogsentreprenør Martin Braanaas har avvirket sitka med hogstmaskin i nesten hele vinter og kan berette om høy produksjon og mye sagtømmer.Les mer i Norsk Skogbruk nr 4.