Aktuelt

Mæle selger nærmere 600.000 dekar i Namdalen

Ola Mæles eiendom i Trøndelag på nærmere 600.000 dekar selges nå til et tysk land- og skogbruksselskap, LAM Land- und Forstwirtschafts.Ola Mæle og Ulvik Kiær AS kjøpte i 2003 Norske Skogs eiendommer på tilsammen 1,4 millioner dekar, hvorav Mæle hadde størst ambisjoner for utmarksforvaltningen. De to endte imidlertid i rettssak om kjøpet, men i 2009 ble det klart at Mæle fikk 730.000 dekar for 88 millioner kroner rundt i Namdalen. Det er størsteparten av dette arealer som nå går til det tyske selskapet som i følge Trønderavisa lover å drive virksomheten som er bygd opp videre – også to ansatte følger med «på kjøpet».

Tyskerne skal også være spesielt interessert i skogbruksresurssene på eiendommen, der produktiv skog utgjør omtrent en tredjedel av arealet. I følge Trøndeavisa vil tyskerne kultivere den på bærekraftig måte i lys av klimaendringene. Mæle selv ville selge for å bruke midlene til egne investeringer i å etablere en fjellandsby på den delen av eiendommene som han beholder, nemlig Skorovas på 140.000 dekar.

Flere interessenter har vært på banen, både norske og utenlandske og Mæle har signaliserte salget over lang tid. LAM Land- und Forstwirtschaft er eid av den tyske stiftelsen Lukas-Stiftung gjennom selskapet Lukas Asset Management SE & Co. KG. LAM eier flere landbruks- og skogseiendommer, både i Tyskland og i andre land. De sier de vil forvalte skogen som den er, samt å videreutvikle og kultivere den på en bærekraftig måt., og fortsette og gjøre de nødvendige investeringene for å vedlikeholde og utvikle skogeiendommene, skriver Trøndeavisa.

– Når en gigantisk norsk skog og utmarkseiendom nå selges til utenlandske interesser uten at konsesjonsloven kan benyttes for å regulere eierskapet så er det all grunn til å tro at dette vil sette fart i den norske debatten om hvem som skal eie norske ressurser og hvordan eierskapet skal reguleres. Men, skogbruk er bokstavelig talt en rotfast næring og trærne vil nok fortsatt stå å vokse i Namdalen uansett hvem som eier dem, kommenterer Adm dir i Norskog Arne Rørå på deres nettsider.