Aktuelt

Landsmøte på «branntomta» i Agder

Kvinner i skogbruket befarte branntomta etter Frolandsbrannen for ti år siden som faglig innslag på sitt årsmøte i begynnelsen av september.KiS valgte i år å avholde landsmøte og temakonferanse på Sørlandet. Og på tre dager fikk damene både drevet nettverksbygging, gjennomført landsmøte og deltatt på skoglige befaringer.

LÆRERIK BRANN

En av disse var til Froland, og gjensyn med brannområdene KiS besøkte i 2008. Årets tørre sommer ga inspirasjon til å drøfte erfaringene fra den gang, og på den såkalte prinsessehøyden fortalte en av de ramme- de skogeierne og skogbruksleder i AT Skog, Olav Mjåland og tidligere direktør i Skog- brand Inge Fjalestad om brannen som den gang utspilte seg i Mykland. Mjåland var aktiv i slukningsarbeidet for ti år siden, og bisto i forsikringsoppgjøret i etterkant. Fjalestad var ansvarlig for oppgjøret fra Skog- brands side. Begge var enige om at mye gikk galt i slukningsarbeidet den gangen, særlig på ledernivå. Heller enn etterpåklokskap og utpeking av skyldige var begge opptatt av å dra lærdom av det som gikk galt for å unngå nye storbranner. – Gjennom årets tørkesommer med utallige skogbranner fikk vi merke hvor mye bedre brannberedskapen er blitt siden katastrofen for ti år siden. Trolig kan vi takke Myklandsbrannen for at ikke større skogarealer gikk tapt i sommer, mente disse.

UNGIKK VERN AV EIKESKOGEN

KiS-gjengen besøkte også Tre3 Bygg AS som produserer materialer av kvalitetsvirke av ymse treslag hentet fra lokal skog. Produksjonsleder Per Erik Stoveland fortalte blant annet om et prosjekt for å opprette en databank over kvalitetsvirke på rot, med ambisjon om å gjøre det enklere å få tak i riktig tømmer.

Dessuten ble det tid til en vandring i hjorteinnhegningen og eikeskogen på Storegra sammen med bonden selv, Johan Benad Ugland. Han fortalte at sindige bønder på Tjore sto sammen i protest da det ble snakk vern av den gamle eikeskogen. De ville fort- sette å skjøtte den på bærekraftig vis slik de hadde gjort gjennom generasjoner. De fikk forhindret fredning, og nå har de et godt samarbeid med miljømyndighetene. Gårds- bestyrer Erik Meidell kunne fortelle at han hadde tatt ut store eiketrær med hest for å skåne jordsmonn og undervegetasjon.

Programmet viste skogbruk og trebruk i Agder i alt sitt mangfold, og illustrerte KiS` landsmøteresolusjon: Mangfold gir styrke! Alt dette i følge egen pressemelding.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 9.