Aktuelt

Kvalitet – tømmer og last

Treindustriens Tekniske Forening (TTF) holdt nylig fagmøte i Hof i Vestfold der temaet var kvalitet både på tømmer og trelast, med innlagt omvisning på Bergene Holms sagbruk Haslestad.Omvisning på Bergene Holms sagbruk Haslestad viste det nyrenoverte justérverket og alle fordelene med en mer moderne trelastsortering. Fabrikksjef Håvard Omholt driver nå innkjøring av det nye anlegget og ser at det på mange områder både tjener inn og sparer penger. I kraft av færre manuelle oppgaver men også potensiale i nye kvalitetsmuligheter.

Martin de Haas fra Italienske Microtec fortalte om ulike målemetoder for tømmer og viste hvordan deres nye CT-skanner fungerer. (Man skanner tømmeret på samme måten som man skanner mennesker – og får se innsiden). To svenske sagbruk går nå til innkjøp av CT-skanner og er da blant få i verden med denslags «inside information» i tømmerstokken. Men regner med å få konkurransefortrinn. Norske sagbruk synes foreløpig for små til en slik investering.

Forsamlingen fikk dessuten høre flere svenske eksperter, blant annet Tomas Ivarsson fra søsterorganisasjonen STTF, som både var underholdende og faglig i sine foredrag. Blant annet fortalte han om en svensk studie av automatisk sortering i justérverk og en sammenlikning av regelverket Nordiskt trä og EUs reglement EN 1611-1. Konklusjonen var at de fleste sagbruk har bra sorteringssystemer og oppnår høy grad av verdi- og kvalitetsoptimalisering. Og at de to reglementene synes like, men man må være oppmerksom på at de gir noe forskjellig utfall, noe sagbrukene vurderer avhengig av hvilke kunder, kvaliteter og priser de opererer med.