Aktuelt

Krise for grana i Sentral-Europa

Det står mer enn en milliard m³ gran i Sentral-Europa, en betydelig andel er plantet utenfor treslagets naturlige utbredelsesområde. Forskere mener at klimaendringene gjør at denne grana er mer utsatt enn før og spår store skogskader framover. Den varme og tørre sommeren 2018 svekket grana og ga grunnlag for flere generasjoner barkbiller i Sentral-Europa og sør-Sverige. I 2018 ble 35 millioner m³ drept av barkbiller på kontinentet og 4 millioner i Sverige. I Sverige økte kvantumet til det dobbelte i 2019, det fryktes at så mye som 200 millioner m³ nå kan være drept i Sentral-Europa. Dette har resultert i et voldsomt prisfall og at tørrgrana i mange områder blir stående. Men det fryktes at dette bare er begynnelsen.

Unntakstilstand

Landbruks- og matdepartementet arrangerte nylig et seminar for aktørene i skogbruket, der det ble orientert om barkbillesituasjonen og beredskapen i og utenfor Norge. Seniorforsker Paal Krokene fra NIBIO har vært med å utarbeide rapporten «Living with bark beetles; impacts, outlook and management options» (kan lastes ned som pdf på https://doi.org/10.36333/fs08) fra European Forest Institute (EFI), den er ment som en verktøykasse for beslutningstakere. Han tegnet et dystert bilde av framtidsutsiktene for granskogen på kontinentet. – Det ser ut til at Tsjekkia er selve episenteret for barkbilleskadene. Her er det virkelig unntakstilstand i skogbruket, det avvirkes nå nesten ikke annet enn billeangrepne bestand og mye drept skog som ikke lenger er billemat blir stående. Tiltak som kompensasjon til skogeierne og subsidiert planting med andre treslag vurderes. Tapet er foreløpig estimert til 17 milliarder kroner bare i Tsjekkia i 2019 og skadene har ført til politisk og sosial uro, sa Krokene. 

Vil skje igjen

Men det er altså sannsynlig at det ikke stopper der. Forskere har undersøkt hyppigheten av storm- og insektskader samt skogbranner de siste 50 årene og funnet en betydelig økning av risikoen for alle disse kalamitetene. Neste spørsmål er hva det kommer av. – Det er klart klimaendringene betyr noe, men det er flere faktorer. For økningen i storm- og billeskader ser det ut til at skogbehandlingen betyr like mye som det varmere klimaet. For skogbranner er klimaet den dominerende faktoren, sa Krokene. Mellomeuropeisk skogbruk har tradisjon for å overholde skogen lenge for å få grove dimensjoner. Samtidig har gran blitt plantet langt utenfor sitt naturlige utbredelsesområde. Dette gjør at store kubikkmasser er sårbare. En ny, varm sommer kan øke skadeomfanget ytterligere. Og om det ikke inntreffer nå, vil det skje senere.

Les mer her