Aktuelt

Krigen gir kostnadseksplosjon for skogsentreprenørene

Den voldsomme oljeprisutviklingen har ført til at anleggsdiesel har steget fra rundt 10 til drøyt 15 kroner pr liter siden nyttår. Og det går med minst to liter diesel for å få fram en kubikkmeter tømmer. لعب اون لاين Men flere av tømmeraktørene har vært raskt ute med ordninger for å kompensere entreprenørene. 

Først ute var AT Skog, som 9. mars meddelte på sine nettsider at skogs­entreprenørene ville bli kompensert med 10 kroner pr m³ ved alle drifter igangsatt etter 14. mars. Ordningen gjelder foreløpig for fire uker. Noen dager etter fulgte Allskog opp, med at driftspriskalkulatoren de benytter ville bli oppjustert med 7 % for drifts­kostnader som beregnes fra 10. mars. For allerede inngåtte avtaler gis det 10 kroner pr m³ i dieselkompensasjon for drifter påbegynt etter 10. mars. Det samme gjelder pågående drifter hvis det pr 10. mars gjensto mer enn 500 m³. Og etter det Norsk Skogbruk forstår er også Viken Skog i ferd med å lansere noe tilsvarende.

 

Bjørn Lauritzen, fagsjef for skog i MEF, er fornøyd med den raske responsen.

– Alvoret i situasjonen har gått opp for de fleste, det er for­ståelse for at raske tiltak er helt nød­vendig for at ikke aktiviteten skal stoppe opp, sier han.

 

Men Lauritzen understreker sam­tidig behovet for en mer varig løsning.

– Vi ønsker at kostnadsindeksen for skogsmaskiner, som fra nå skal opp­dateres hver måned, blir en del av entreprenørenes avtaleverk. كيفية لعب بينجو Slik er det i transportbransjen, da blir sving­ninger fanget opp automatisk og man slipper å stå med lua i hånda hver gang det skjer noe. Lauritzen sier også at oppdragsgiverne tidligere har vært lite villige til å innarbeide denne indeksen i sine entreprenøravtaler, men at det har vært økende forståelse de siste par årene. شرح لعبة بلاك جاك

 

Les hele Norsk Skogbruk nr 3. her.

J.B.