Aktuelt

Krever nesten 25% biodrivstoff fra nyttår

Regjeringen øker kravet til innblanding av biodrivstoff fra 2021, opp til 24,5%. Kravet til avansert blir økt til 9%. – Vi ønsker med dette å få ned utslipp fra vegtrafikken. Kravet om mer avansert skal sikre at ikke økningen fører til avskoging, da dette er laget av blant annet slakte- og skogsavfall, kommenterer Klima og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).Regjeringen publiserer samtidig tall over økningen i bruk av avansert biodrivstoff. Den skal ha økt fra 192 til 230 millioner liter fra 2018 til 2019, og med nye krav skal dette utløse et behov på 347 millioner liter i 2021, i følge nyhetssaken fra Regjeringa.

Avansert biodrivstoff teller dessuten dobbelte, slik at delkravet på 9 prosent vil gi rom for maksimalt 6,5 prosent konvensjonelt biodrivstoff i det totale omsetningskravet på 24,5%. Teknikaliteter vil sørge for å avgrensa hvor mye konvensjonell HVO-biodiesel som går innenfor ometningskravet, som senker faren for å blande inn biodrivstoff med høg avskogingsrisiko. Fra 1. juli ble vegbruksavgiften òg utvidet til å omfatte alt biodrivstoff. det gjør det i praksis ulønnsomt å selge biodrivstoff over omsetningskravet, skriver Regjeringa.no.

Oppdaterte tall for bruk av biodrivstoff i vegtransport frå Miljødirektoratet her.