Aktuelt

Kartlegger hva skogbransjen kan gjøre

Skogeierforbundet har hatt møter både internt og med Norske Skog og Næringsminister Monika Mæland angående utviklingen i treforedlingsgiganten. Man ønsker ikke foregripe begivenhetenes gang, men være forberedt og kartlegge mulighetene.Styreleder i Skogeierforbundet og i AT Skog som er en av de tre andelslagene som fortsatt eier aksjer i Norske Skog, Olav Veum, understreker at selskapet naturligvis selv må håndtere situasjonen de er inne i, og finne en løsning på gjeldsproblemene for å kunne gå videre, og heier først og fremst på det. Men han mener også at betydningen av at selskapet overlever er stor for skognæringen og derfor er det viktig å forberede seg på mulige utfall. – Norske Skog representerer halvparten av levert massevirkevolum innenlands og påvirker dermed hele verdikjeden. Hva som skjer med papirgiganten får betydning både for skogeierne og sagbrukene, økonomisk og strategisk, påpeker han.