Aktuelt

I kampmodus for en løsning

Med flere hatter, er interessene delte, men styreleder i Allskog og styremedlem i Norske Skog håper og tror for alle parter at selskapet skal klare seg over denne kneika.Eiliv Due understreker at alt som har skjedd på toppene den siste tiden ikke virker inn på den vanlige driften ved anleggene. – Aksjesalg, skifte av konsernleder, – turbulensen på toppen har skapt interesse for selskapet, men driften går som før – og endrer ikke oppfatningen av at Norske Skog er en viktig leverandør i dag og for fremtiden, mener Due.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 5

Les også intervju med ny direktør Lars Sperre,
tidligere direktør Sven Ombudstvedt og
Styreleder i Skogeierforbundet Olav Veum. Alt i Norsk Skogbruk nr 5.