Aktuelt

Johan C. Løken er død

Johan C. Løken var forstkandidat fra Norges Landbrukshøgskole (1969) og gårdbruker på Hvarstad gård i Heradsbygd siden 1964. Men på 70-tallet drev han også en del konsulentvirksomhet. Han utførte blant annet konsulentoppdrag for Norges Industriforbund, Norges landbrukshøgskole, Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd og Norges Rederiforbund. Konsulentoppdrag ble dessuten drevet videre fra 1994 gjennom virksomheten «Johan C. AS», etter hans politiske karriere.For Johan C Løken var også svært aktiv politisk på 70-tallet og i 1977 ble han 1. vararepresentant til Stortinget fra Hedmark. Fra 1981 ble han fast innvalgt representant fram til 1993. Høydepunktet i Løkens politiske karriere var som statsråd i Landbruksdepartementet i Kåre Willochs regjering. Der ble han satt inn 14 oktober 1981, bare 37 år og med det regjeringens nest yngste statsråd. Og dessuten Høyres første siden 1928.
Løken hadde de senere årene en del styreverv, blant annet i Det norske Skogselskap fra 2008 til 2016. I dette vervet brant han særlig for betydningen av en aktiv skogforvaltning – både som verdiskapning og som en viktig løsning i klimaproblematikken, noe han engasjerte seg i til det siste.

Johan C. Løken ble 73 år gammel.