Aktuelt

Minneord for Johan C. Løken: En skogens mann har gått bort!

Et aktivt og innholdsrikt liv er ved veis ende – Johan C. Løken ble, etter noe tids sykdom, bare 73 år gammel. Skogsaken og Skogselskapet har mye å takke ham for – hans kunnskap, nettverk og engasjement var betydelig.Johan C. Løken var forstkandidat fra Norges Landbrukshøgskole (1969) og gårdbruker på Hvarstad gård i Heradsbygd siden 1964. Ulike tilleggsutdannelser, konsulentvirksomhet og mange tunge politiske verv ga ham en uvanlig rik balast og erfaring. Aktiv og god bruk av natur i stort – det være seg jordbruk, husdyrhold eller skog stod hans hjerte nært i alle år. Evnen til å tenke innovativt og visjonært, se helheten og koble ulike miljøer – var noen av hans store styrker. Han var både uredd og utholdende og hadde et engasjement for sakene helt uten om det vanlige.

Løken hadde en spesiell interesse for skogbruket og betydningen av en aktiv forvaltning – og dermed verdiskapningen i hele skogens verdikjede.

Johan C. Løken ble, av Landbruks- og matdepartementet oppnevnt, og deretter valgt av landsmøtet som styreleder i Det norske Skogselskap fra juni 2008. Dette vervet hadde han i åtte år – frem til juni 2016, og gjennom disse årene har Skogselskapet, som ideell og uavhengig organisasjon, hatt en betydelig utvikling. Selskapet hadde i forkant av dette fått ny ledelse, det ble i den påfølgende perioden gjennomført betydelige kostnadsreduksjoner og omprioriteringer og nye medarbeidere og kompetanse ble hentet inn. Samtidig var det en storstilt satsing på to hovedområder; Skog & Klima og Skog & Helse. Løken hadde et betydelig engasjement knyttet til de to hovedområdene med særlig vekt på Skog & Klima.

Han engasjerte seg spesielt for fotosyntesens betydning i klimasammenheng og dermed skogbrukets effekt på klimautfordringene – gjennom fangst og lagring av CO2 og substitusjonseffekten for fossile ressurser.

Johan C. Løken hadde stor kapasitet og et betydelig engasjement. Dette nøt mange organisasjoner og selskaper, både i og utenfor landbruket, stor nytte og glede av. Med hans bortgang har vi mistet en kraftfull stemme i samfunnsdebatten og en som alltid stilte seg til disposisjon og bidro med råd og kunnskap. Takk for innsatsen og alle gode bidrag!

Vi lyser fred over Johan C. Løkens minne.

Trygve Enger, direktør i Det norske Skogselskap