Aktuelt

– Interessant med norsk treindustri

Investor Jens Ulltveit-Moe dukket opp på årets Skog og tre konferanse. Han mener forholdene for investeringer i skog har endret seg fundamentalt de siste årene. Ulltveit-Moe har satset penger i kanadisk skogbransje, nå lukter han på den norske og utelukker ikke en mulig investering i gamlelandet.Vi treffer Ulltveit-Moe til lunsj rundt bor- det med to av foredragsholderne på konfe- ransen, BI-professor Eli Moen og styreleder i Moelven Olav Fjell. Etterpå sklir han inn på sesjonen «Hva skal til for å reise ny industri?» der de to bordkavalerene skal holde inn- legg, sammen med representanter fra Hun- ton, Borregaard og Sintef, samt Investinors investeringsdirektør for skog.