Aktuelt

Innovativt bygg uten klimagassutslipp

Studenter og ansatte ved Høgskolen i Innlandet, avdeling Evenstad, er i ferd med å legge bak seg det første semesteret i nytt administrasjons og undervisningsbygg. Det er et bygg som i løpet av sin levetid skal gå i null eller endog minus når det kommer til CO2-utslipp.Les mer i Norsk Skogbruk nr 6.