Aktuelt

Ingen mat, men noe tre på tanken i Finland

Finnene produserer det meste av biodrivstoffet til kjøretøyparken sin selv, men mye av råstoffet er importert. Om lag en femtedel er basert på råvare fra skogen.I 2016 ble det tanket 4 millioner tonn bensin og diesel på finske kjøretøy. العاب بلاك جاك Av dette var 13,5 prosent, eller om lag en halv mil- liard liter, biodrivstoff. العاب الكازينو مجانا Og praktisk talt alt var det som etter EUs og de norske myndig- heters definisjon går under kategorien «avansert biodrivstoff». Det er altså basert på avfall og rester, lignocellulosemateriale, eller celluloseholdig materiale som ikke er næringsmiddel.

Som omtalt i forrige nummer mener den svenske bioenergiforeningen Svebio at «avansert biodrivstoff» ikke bør knyttes til råstoffet, men til klimaeffekten og at begrepet bør brukes om drivstoff som har en drivhusgassreduksjon på minst 75 prosent sammenlignet med tilsvarende fossilt driv- stoff. I Sverige brukes det som kjent en god del korn og raps i biodrivstoffet, mye dyrkes på arealer som er tatt ut av matproduksjon på grunn av overproduksjon i EU.

– I Finland produseres ingen diesel eller etanol av matråvarer, noe som er en stor for- skjell fra Sverige. I følge det nye fornybardirektivet RED 2 skal andelen matbasert biobrensel reduseres kraftig fram til 2030, kommenterer bransjesjef i den finske bio- energiforeningen Bioenergia, Tage Fredriksson. قوانين لعبة بلاك جاك

Les mer om Finlands Biopdrivstoffsatsing i Norsk Skogbruk nr 2