Aktuelt

Treforedlingsindustrien vil doble verdiskapningen innen 2050…

… – men «bare» øke hogsten til 15 millioner m3I et nytt «Veikart» til politikerne viser treforedlingsindustrien ambisjoner om å doble verdiskapningen innen 2050, basert på bare 1,5 gang råstofføkning. Regnestykket legger altså et årlig tømmeruttak på 15 millioner m3 til grunn. Så er også visjonen: «grønn vekst gjennom innovasjon». Målet er å optimalisere bruken av råstoffet.Les mer i Norsk Skogbruk nr 2