Aktuelt

Høy innmåling i årets to første måneder

I januar og februar er det målt inn 1,8 millioner kubikkmeter tømmer på landsbasis. Tømmerprisene har også økt litt.Les mer i Norsk Skogbruk nr 3