Debatt

Stafettpinnen: Endelig vekst for skogbruk og trelast

Nå har jeg vært med i norsk skogbruk og skogindustri i snart 30 år og aldri har jeg sett så positivt på framtidsmulighetene for bransjen som i dag. I lang tid har vi hørt om trevirkets miljømessige fordeler men ennå har vi ikke klart å utnytte dette til vår fordel. Nå er endelig tiden kommet.Tekst: Terje Brende i Bergene Holm AS

Les mer i Norsk Skogbruk nr 3