Aktuelt

Helene Ruud ny administrerende direktør i Skogselskapet

Skogselskapet (DnS) får sin første kvinnelige administrerende direktør, når Helene Nygaardsvik Ruud starter i stillingen 1. juli.

Ruud har de siste åtte årene jobbet i Viken Skog, med ansvar for strategier for markedskommunikasjon, merkevarebygging, tjenesteutvikling, utvikling av arrangementskonsepter, kurstilbud og e-læring. I tillegg arbeid med organisasjon og skogeierlagene lokalt. Ruud har bachelorgrad i medier og kommunikasjon fra Universitetet i Bergen, er etterutdannet som kommunikasjonsrådgiver, og har studert personalledelse og administrasjon. Hun har også sittet i styret til SB Skog og Treklyngen Industripark.– Jeg er ydmyk, stolt og svært motivert for å bli en del av det ærverdige Skogselskapet, som jeg i åtte år har fulgt fra sidelinjen. Som administrerende direktør ønsker jeg å ytterligere tydeliggjøre Skogselskapets posisjon. Tilgjengeliggjøre skogsaken på inspirerende vis gjennom gode prosjekter og initiativ, særlig overfor fremtidens generasjoner, forteller Helene Nygaardsvik Ruud i en pressemelding.

Ruud overtar etter Trygve Enger, som ved årsskiftet takket for seg etter 16 år som direktør.

Ruud mener organisasjonen er rustet på mange plan til å møte fremtiden: – Skogselskapets gull er kombinasjonen av DnS som det sentrale knutepunktet med en engasjert administrasjon som holder i fellesprosjekter og felles synlighet utad. Lokalt har vi fylkesskogselskapene som ser mulighetene og de gode prosjektene i sine områder. Og ikke minst Norges eneste uavhengige fagtidsskrift Norsk Skogbruk med sin gode anseelse, sier Ruud.

– Med Ruud får Skogselskapet en leder med solid erfaring fra Skog-Norge med god oversikt og innsikt. Hun har tilført nye tanker, vist gode resultater og stor gjennomføringsevne i Viken Skog, sier styreleder i Det norske Skogselskap, Line Henriette Holten.

Det norske Skogselskapet ledes frem til Ruud er på plass av konstituert direktør Karl Henrik Skinstad Berke.

Skogselskapet er en ideell organisasjon med 125 års historie som leverer faktabasert skogopplysning i hele Norge gjennom 16 fylkesskogselskap. Organisasjonens formål er å fremme forståelsen for skogens mangesidige betydning, og å arbeide for et godt skogbruk. Organisasjonen har 7.300 medlemmer og H.M. Kongen som Skogselskapets høye beskytter. Skogselskapet eier de redaktørstyrte fagtidsskriftene Norsk Skogbruk og Kretsløpet.