Aktuelt

Heidi Hemstad overtar i Skogeierforbundet

Heidi Hemstad fra Glommen Mjøsen Skog er innstilt som ny styreleder i Norges Skogeierforbund på årsmøtet 27. mai.

Da har Olav Veum fra AT Skog ledet organisasjonen i ni år og mener det er tid for et lederbytte. – Ledervervet skal gå på omgang, og fornyelse er bra, sier Veum om å overlate stafettpinnen til Hemstad. – Jeg er godt fornøyd med at vi betraktes som en strategisk framtidsnæring og en sentral aktør i klimakampen, oppsummerer han kjapt skognæringen etter sin lederperiode.Hedmarkingen  sier hun vil fortsette å utvikle en bærekraftig og økonomiske levedyktig skognæring. – -Et aktivt skogbruk er det viktigste og mest kostnadseffektive bidraget i klimakampen. Vi i skognæringa driver et aktivt skogbruk og bidrar til verdiskaping og arbeidsplasser over hele landet. Samtidig som vi forvalter vi en fornybar ressurs, ivaretar vi også hensyn som biologisk mangfold, jakt og friluftsliv. Denne balansen har vi forvaltet i århundrer, sier Hemstad om sitt ståsted på vei inn i styrelederrollen.

Heidi Hemstad bor og driver Ousdal gård på Nes på Hedmarken sammen med familien. Gården drives økologisk med ammekyr, kornproduksjon og skog. Hun er utdannet industridesigner. Idag er hun styreleder i Glommen Mjøsen Skog og Oplandske Bioenergi. Tidligere har hun hatt styreverv i blant annet Moelven Industrier.

Alt i følge en pressmelding fra Skogeierforbundet.

Les også portrett med Heidi Hemstad i Norsk Skogbruk nr 2.