Aktuelt

Full fart på Metsäs nye bioproduktfabrikk i Äänekoski

Investerte 1,2 milliarder EuroBruker tre ganger så mye tømmer

Sirkulær økonomi i praksis

– Den gamle cellulosefabrikken fra 1985 var klar for utskifting. Da var det naturlig å oppgradere med et nytt anlegg som kan utvide til å lage et videre høyverdig produktspekter. Og nå er vi i full produksjon og utvikling.

Det forteller Ilkka Poikolainen, nestleder for den nye bioproduktfabrikken i Äänekoski som ligger midt i skogkledte Finland. I en omkrets på 150 kilometer hentes finsk tøm- mer til fabrikken som sluker 6,5 millioner kubikkmeter i året, nesten tre ganger så mye som den gamle. 240 trailere og 70 tog los- ser tømmer på tomta hver dag. Henholdsvis gran, furu og bjørk som går til cellulosemasse med ulike egenskaper, som gir 80 % av anleggets inntekter. Mens 20 % skal komme fra andre produkter (mot tidligere 10 %). Målet er om at denne prosentandelen stadig skal stige gjennom å kontinuerlig utvikle nye bio-produkter med høyere verdi. Det er en del av den nye strategien til Metsä Fibre.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 12.