Aktuelt

Fortsatt ventetid på skogsmaskiner

Den raske endringen i tømmermarkedet har foreløpig ikke lagt noen stor demper på etterspørselen etter skogsmaskiner. En rundspørring til leverandørene viser at 2019 blir et godt år for bransjen. Alle har solgt det de har kunnet skaffe og det er fortsatt lang ventetid på enkelte modeller.Hos Ponsse sier den avtroppende sjefen Sigurd Skotte at selv om markedet her har dempet seg litt her hjemme er det fortsatt er stor etterspørsel globalt. – Vi har egentlig ikke tatt så mye innpå, og snakker fortsatt om en leveringstid på rundt et år for de fleste modellene. 

Les mer i Norsk Skogbruk nr 10