Aktuelt

– Forholder seg ikke til Stortingets vedtak

Skogeierforbundets Svein M. Søgnen har arbeidet med frivillig vern av skog siden dette begrepet ble funnet opp for 15 år siden. Han er ikke imponert over NINA­ rapporten som konkluderer med at skogvernet må dobles. – Den forholder seg bare til tiprosentmålet, ikke til Stortingets vedtak om hvordan det bør gjennomføres, sier han.– Under behandlingen av skogmeldingen slo Stortinget fast at ti prosent skogvern skal omfatte både produktiv og uproduktiv skog, og at alt tidligere vernet areal – f.eks. nøkkel­ biotoper og MIS­figurer – skulle inngå ved internasjonal rapportering. Dette ignorerer rapporten fullstendig, her vurderes i hoved­ sak bare reservatvern i produktiv skog. Der­ for gir den et feil bilde av situasjonen og er ikke noe godt egnet verktøy for videre prio­ritering av vernet, sier Søgnen.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 7/8