Aktuelt

Europeisk samarbeid om skogtaksering

Elleve land samarbeider om å utvikle et felles overvåkingssystem for skogen i hele Europa. Forskningssamarbeidet skal blant annet overvåke følgene av klimaendringene, og gi politikere, forvaltning og interesseorganisasjoner bedre oversikt over tilstanden i skogen.En rekke europeiske land har egne landskogtakseringer. I takt med at behovet for kunnskap om skog blir både større og mer sammensatt, er det startet et samarbeid på tvers av landegrensene.

11 LAND

Bærekraftig forvaltning av Europas skoger er, naturlig nok, helt sentralt i EUs nye skogstrategi. «Enda bedre kunnskap om Europas skoger og – ikke minst – mer harmonisering av metoder, samt kunnskapsutveksling mellom de ulike landenes skogtakseringer, vil kunne bli et uvurderlig hjelpemiddel for politikere, forvaltning og forskning», heter det i nyhetsmeldingen fra Nibio.

EU-prosjektet som skal sørge for bedre informasjonsflyt mellom takseringer, brukere og interessegrupper har tretten deltagerorganisasjoner fra elleve land, inkludert Norge. Og som seg hør og bør for et ekte EU-prosjekt, har det et navn med store og små bokstaver og rare forkortelser. Denne gangen er navnet «MoniFun», som står for «Co-creating a blueprint of a harmonised European Forest Multifunctionality Monitoring System».

TREÅRIG PROSJEKT

MoniFun-prosjektet skal foregå fra 2024–2027. «Målet er å utvikle et felles overvåkingssystem for skog, som kan fange opp de utfordringene Europas skoger møter når klimaet er i endring og det biologiske mangfoldet trues av nedbygging og hogst», skriver Nibio i samme sak. I tillegg til strømlinjeforming av samarbeid og informasjonsutveksling mellom de ulike skogtakseringene, skal forskerne i prosjektet undersøke hva politikere og interesseorganisasjoner trenger av skogstatistikk for å ha et godt beslutningsgrunnlag.

NIBIO LAGER KART

– Det er store utfordringer knyttet til forvaltningen av Europas skoger, og bedre informasjon er en del av løsningen, sier seniorforsker Johannes Breidenbach ved Nibio, som også deltar i MoniFun-prosjektet.

– Klimaendringer, tilgang til naturressurser og ikke minst bevaring av biologisk mangfold i skog er viktige saker som krever god kunnskap og god oversikt over hvordan det står til med skogene i Europa.

Nibios bidrag til prosjektet vil være knyttet til nye, innovative digitale kartløsninger. Nibio skal utvikle en egen metode for å kunne harmonisere skogkart mellom de ulike europeiske landene.

– Målet blir å sette sammen alle disse ulike skogkartene til ett felles pan-europeisk skogkart – litt som et gigantisk puslespill over skogen i Europa, sier Breidenbach til nibio.no.