Aktuelt

Engebret Dæhlin skal lede ny industriklynge

Engebret Dæhlin (53) er ansatt som klyngeleder i den nyetablerte industriklyngen Norwegian Wood Cluster. Dæhlin kommer fra en stilling i Yara International ASA, der han har ansvar for drift og utvikling av Yaras terminaler i Europa.– Med Engebret Dæhlin om bord har vi fått en meget godt kvalifisert leder til å stå i spissen for klyngen. Med sin erfaring fra å drive konkurranseutsatt industri i globale markeder, sin internasjonale erfaring, sin solide utdannelse med to mastergrader og sine røtter i Innlandet, har Dæhlin en profil som samsvarer meget godt med det vi har ønsket oss, sier Erik A. Dahl, direktør i Mjø- sen Skog og styringsgruppeleder for Norwegian Wood Cluster.

Engebret Dæhlin er utdannet som sivil- agronom fra NMBU og har også en mastergrad fra Handelshøyskolen BI. Han har tidligere arbeidet blant annet innen landbruksforskningen og i Felleskjøpet Agri, der han var produktsjef for gjødsel og kalk. Dæhlin er bosatt i Ottestad, der han driver en landbrukseiendom. Han tiltrer stil- lingen den 1. september.

Norwegian Wood Cluster består av aktører innen verdikjeden skog, industri og bygg. Deltakerne er Hunton Fiber AS, Forestia AS, Boligpartner AS, Moelven Industrier ASA, Gausdal Bruvoll SA, Mjøsen Skog SA, Glommen Skog SA, Statskog SF og NTNU. Klyngen har som ambisjon å bli blant de fremste i verden på industriell bygging med tre. – Målet er å utvikle en internasjonalt ledende klynge for industrielt og bærekraftig trebyggeri. Det skal vi blant annet gjøre gjennom sterkere samhandling innad i verdikjeden og ved tettere samarbeid med kunnskapsmiljøene, sier Erik A. Dahl.

Les flere nyheter i Norsk Skogbruk nr 6