Aktuelt

Eget driftsapparat skal gjenerobre markedsandeler

Allskogs digitale årsmøte ble avholdt 25.juni. Gjenvalg på hele styret og overskudd i 2019 sørget for et rolig møte. Den diskusjonen som kom handlet om markedsandeler og forholdet til skogsentreprenørene.Allskog omsatte 919.000 m3 tømmer i 2019, en nedgang på 11 % fra året før og hele 300 000 m3 mindre enn i rekordåret 2014. Likevel klarte verdens lengste andelslag et ifjor et driftsresultat på 14,2 millioner, mye takket være at salget av smelteverksflis økte fra 119 til 139 millioner kroner. 

Men på «vanlig» tømmer har Allskog tapt markedsandeler, noe direktør Snorre Fridén Furberg ikke gjorde noe forsøk på å skjule i sin redegjørelse til årsmøtet. – Bunnen ble vi nådd i september, da var vi nede i 58 % i egen geografi. Siden har det krabbet opp igjen, i februar hadde vi mer enn 65 %, sa han.

Furberg forklarte tapet av markedsandeler med manglende entreprenørkaasitet. – I 2018 og -19 gikk flere entreprenører over til konkurrentene. Denne entreprenørflukten er nå snudd, vi har økt driftsprisen to ganger, sist nå i mai. Vi satser på tett oppfølging og god kommunikasjon med entreprenørene, sa Furberg.

Men som tidligere omtalt har Allskog valgt å etablere eget driftsapparat for å øke sin kapasitet. Datterselskapet Allskog Entreprenør teller nå åtte driftslag, etter at Jon Eilert Bøgseths to lag ble en del av systemet fra 1. mai. Og mens flere av Allskogs datterselskaper hadde gode resultater i 2019, hadde entreprenørselskapet et underskudd på 3,8 millioner kroner. – Selskapet er i en oppbyggingsfase og risikoen er betydelig. Det har likevel vært en nødvendig etablering. Uten denne kapasiteten ville vår markedsandel gått under 50 %. Og regner vi inn tømmermarginen på 60 kroner på de 115 000 m3som Allskog Entreprenør avvirket ifjor, ser vi at etableringen totalt sett allerede er lønnsom, sa Furberg.

Men ifølge Jens Nicolay Jenssen, skogeierlagsleder fra Malvik, mente tapet av markedsandeler skyldes mer enn manglende entreprenørkapasitet. – Vi taper store drifter til konkurrentene på grunn av for lav pris, sa han. Til Norsk Skogbruk utdyper Jenssen dette problemet: – Både Nortømmer og SB Skog er svært aktive i den industrinære geografien fra Støren til Namdalen og tilbyr adskillig høyere priser enn Allskog.  Nortømmer tilbød nylig fjorårets vinterpris på en 8000 m3 stor drift på Hølonda, da snakker vi om mellom 50 og 60 kroner mer enn Allskogs tilbud. Ikke vet jeg hvordan de kan gjøre det, men vi vinner ikke markedsandeler tilbake om vi ikke er mer på hugget i disse områdene, sier han. 

Og i rettferdighetens navn adresserte både Furberg og styreleder Eilif Due denne problemstillingen i sine innledninger. – Vi holder samvirkeprinsippene høyt. Men det er ekstremt krevende å operere med så like priser som vi gjør, sa han.