Aktuelt

Digitalt og stort sett optimistisk

Årsmøtet i Viken Skog ble avholdt digitalt. Det har årsmøtene i skogeierlagene også blitt. Noen mener man kanskje har fått færre som bare kommer for kaffe og kringle, og flere genuint interesserte(?) Uansett tok man et hyggelig tilbakeblikk på 2019 – midt i årets krisetid.



Les mer om årsmøtet i Norsk Skogbruk nr 6.