Aktuelt

Digitalt byggeri blir stadig mer rasjonelt

Hos Rallar Arktiekter i Trondheim tegnes byggene med parametrisk design. Nå skal tegningene etterhvert generere digitale oppskrifter på bygge-materialene rett til produsent. قوانين لعبة بوكر De unge arkitektene samarbeider tett med lokale produsenter som bruker tre.Tekst: Woodworks!

John Haddal Mork har samarbeidet med Thea Hougsrud Andreassen og Anders Gunleiksrud siden studietiden. Da startet de med praktisk arbeid for å få en forståelse av materialer og arkitektfaget gjennom prosjektarbeid. Det var da forkjærligheten for tre festet seg.

DOKTORGRAD GIR NY DIGITAL LØSNING

Nå har de etablert arkitektfirmaet Rallar sammen og arbeider innovativt for nye digitale løsninger i moderne trebyggeri. For produksjonen av byggematerialer og elementer er i stadig endring. I dette arbeidet ble Mork så ivrig at han skrev doktorgrad på temaet parametrisk design og utviklet et nytt program som nettopp skal strømlinjeforme produksjonen ved hjelp av oppskrifter fra arkitekttegningene. بلاك جاك كازينو

PARAMETRISK DESIGN

Parametrisk design er relativt nytt – også i arkitektverdenen, skal vi tro Mork. Kort fortalt designer arkitektene parametrisk når all informasjonen om bygget er programmert inn i prosjektet, slik at alle endringer som gjøres generer tilsvarende nødvendige tilpasninger i resten av bygget. Mork forklarer: – Når jeg løfter mønehøyden her, vil hele bygget forandre seg. Det vil også størrelsen på knutene og andre tekniske spesifikasjoner. روليت مجاني Slik blir oppskriften bak bygget samtidig forandret, forteller han. Med hans doktorgrad-program, vil også denne oppskriften kynne snakke direkte med såkalte CNC-maskiner (Computer Numeric Control) hos produsentene. – Det er nesten som et slags 3D-print av de ulike elementene som skal inn i bygget, sier Mork.

FRA TEGNING TIL BYGGELEMENTER

Rallar samarbeider nå med lokale produsenter av trebygg-elementer som Snekkeriet på Verdal for å utvikle innovative og hi-tech løsninger som kan bidra til å strømlinjeforme produksjonen fra tegning til bygg. For arkitektene er en av gulrøttene at ikke idéer og uttrykk forsvinner i manuelle prosesser på veien. Bygget blir rett og slett mer som tegningen. Det er Rallar opptatte av. For produsentene vil systemet forenkle bestillingene og rasjonalisere produksjonen til unike bygg. – På denne måten kan vi få det beste fra den tradisjonsrike unike håndverkets tidsalder kombinert med den industrielle revolusjons tekniske løsninger for rasjonalisering og masseproduksjon. Den digitale tidsalderen kan sikre begge deler, påpeker Mork entusiastisk og undrer hvilke konsekvenser det kan få for den tradisjonelle sagbruksdrifta når arkitekter og byggentreprenører vil kunne bruke masseproduserte spesialdesigna byggelementer…(?)

KORTREIST OG LOKALT

De unge arkitektene er også opptatte av å bruke kortreiste materialer og lokale produsenter. – Det er en trend som begynte før korona, med klimautfordringene og miljøproblemer. Og under korona ble dettebehovet bare forsterket, opplever vi. Derfor vil vi være der med gode løsninger også etter korona. Vi tror ikke dette går bort, sier Mork. Gjennom medlemskap i skogklyngen WoodWorks! har de fått mange kontakter i hele verdikjeden fra materialer til ferdig bygg. Noe de vil utnytte til å samarbeide om nye løsninger og også for å bli kjent så de kan være hand-on hele veien. Får vi automatisert prosessene i større grad og er godt kjent med alle aktørene som trengs i prosessen fram til ferdig bygg, vil vi større grad kunne sikre at bygget blir som på tegningen. Da blir vi arkitektene som kan love kunden dette, og som selger kortreiste og lokalproduserte bygg – både rimelige og unike på en gang. Det er en bra framtidsvisjon – ikke så altfor langt unna, tror Mork og hans kumpaner som holder til i sjøkanten i Trondheim. •