Aktuelt

– Dere bør kreve mer

Trygve Slagsvold Vedum mente skogbruket er en beskjeden gjeng som jublet over knapper og glansbilder på statsbudsjettet. – I fjor brukte vi mer enn dobbelt så mye penger på vern av skog som på alle andre skogtiltak til sammen. Det betyr faktisk at det grønne skiftet fortsatt bare er festtaler, sa han. قواعد لعبة البولينجVedum var som vanlig i strålende humør da han slapp til som første taler på Viken Skogs store konferanse Tømmer og Marked. Han startet med å referere en bildetekst fra avisa Vårt Land, der autokorrekturen hadde rettet en velutviklet snurrebart til snurrebass.

Men resten av innholdet var seriøst nok. – En av de viktigste elementene i Grunnloven er at den beskytter privat eiendomsrett og næringsfrihet. لعبة ضومنه اون لاين للايفون Dette utfordres nå, forbudet mot pelsdyr er første gang på hundre år at Stortinget vedtar forbud mot å produsere en lovlig vare, forrige gang var da det ble forbudt å produsere sprit på 1920-tallet. Heldigvis fikk vi i går vedtatt anstendige erstatninger, etter at regjeringspartiene snudde, sa han.

Men det var skogbruk han skulle snakke om. – Dette rike landet har nå brukt 14 milliarder på å introdusere elbiler, noe som ikke har skapt en eneste arbeidsplass. Og i rapporten Klimakur 2030 kan vi lese at det samlede utslippet fra biltrafikken er 4,7 millioner tonn CO2, mens bindingen i skog vil gå ned med 5,3 millioner tonn årlig om vi ikke øker aktiviteten. Likevel ble det ifjor brukt 454 millioner kroner på å verne produktiv skog, mens bevilgningen til skogtiltak – inkludert bygging av kaier – var på 203 millioner. Dette henger ikke på greip, skogbruket har vært taper i de siste årenes satsbudsjetter. Etter valget i 2021 skal det bli en langt mer aktiv skogpolitikk, sa Vedum. – Ifjor ble det utbetalt 400 millioner fra skogfond til skogkulturtiltak. Hva om staten skjøtte på med 50 øre for hver krone skogeieren ville bruke? بيت 365 Det ville økt skogkulturaktiviteten og dermed CO2-bindingen, sa Vedum. 

Les mer her