Aktuelt

Skoggjødsling: Bestillingsfristen rett rundt hjørnet

Nylig holdt gjødselprodusenten Yara kurs for ansatte i skogeierandelslagene som jobber med skogkultur og gjødsling. Håvard Bjørgen fra Yara opplyste der at det er mange operasjoner som skal gjennomføres før gjødselen står stablet i storsekker på en landingsplass i skogen. Når aktørene som selger tjenesten til skogeierne har fått oversikt over hva som skal gjødsles, gir de beskjed til Pegasus som skal spre dette med sine helikoptre. Pegasus får hjelp av firmaet Naturpartner som leverer digitale data for gjødselspredningen. لعبة فلوس Yara setter i gang produksjonen ved fabrikken i Rostock så snart de har fått oppgitt kvantum, og når produksjonen er ferdig kommer gjødselen med båt til Felleskjøpets terminal på Kambo ved Moss. العاب تربح جوائز حقيقية Der blir den pakket i sekker, og så må den transporteres ut på de landingsplassene i skogen som er plukket ut til årets gjødsling. For å rekke alt dette, ønsker de at gjødslingen blir bestilt innen 1. مواقع ربح المال mars.Les mer om skoggjødsling i Norsk Skogbruk nr 2 2020