Aktuelt

Borregaard: Nye moderniseringsprosjekter

De siste syv årene har Borregaard brukt mye tid på sitt nye høy-digitaliserte driftssystem. Men bedriften digitaliserer og automatiserer fortløpende, og har flere utviklingsprosesser på gang. «Reciept-through the whole-system» er farbikksjefens våte drøm.Organiseringen av det nye driftssenteret har falt på plass bit for bit. Slike prosesser tar tid, erkjenner fabrikkdirektør Ole Gunnar Jakobsen. Men han mener digitalisering åpner muligheter for at norsk industri kan bli mer konkurransedyktig og effektive. Derfor arbeider Borregaard kontinuerlig med ulike moderniseringsprosjekter.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 3.

Les også om det nye driftssenteret på Borregaard i nr 3.

Les også om ny hverdag for operatørene på Borregaard i nr. 3

Modernisering og digitalisering på Borregaard er en del av en serie om digitalisering i skognæringen, i skogbruket, på sagbruket og i industrien.

Les de andre sakene i nr 1 og nr 2:

Nytt justérverk på Haslestad sagbruk

Tømmermåling med CT-skanning

Digitalisering i skogen er avhengig av hogstmaskindata