Aktuelt

Biri planteskole: Små planter gir stor planteproduksjon

Skogplanter Østnorge har begynt å så granplantene i mikrobrett. Det har mer enn doblet kapasiteten i planteskolen, og utløst behov for mer lagerplass.– Ved at vi går over til å la plantene spire i mikrobrett, får vi plass til nesten 5 ganger så mange planter i drivhuset. Men det betinger jo at man må inn med en ekstra operasjon – plantene må prikles over i vanlige potte- brett etter noen uker, sier daglig leder Arne Smedstuen. På tre år har kapasiteten ved planteskolen økt fra 8 millioner planter til 20 millioner. Foreløpig er det snaut tre fjer- dedeler av den kapasiteten som utnyttes. I 2018 er det lagt opp til en produksjon på 14 millioner planter.

Priklingen gjøres helautomatisk i en maskin som samtidig registrerer hvor på mikrobrettet et frø ikke har spirt eller en spire ikke har overlevd. Da henter den isteden en levedyktig plante fra et annet sted på mikrobrettet og på den måten får dyrkingsbrettene en levende og godkjent plante i hver eneste plugg. Etter prikling settes pottebrettene inn i drivhus hvor forholdene ligger til rette for at plantene skal etablere seg godt i de nye brettene. Deretter settes de ut på friland.