Aktuelt

Biri Planteskole: Ny metode ga rimelig massivtrebygg

Det nye bygget på Biri planteskole er bygd i tre, fra innerst til ytterst. Ved å legge de etablerte tenkemåtene for kravspesifikasjoner og byggeplanlegging til side, ble dette billigere enn stål og betong.– Det er en helt ny måte å tenke på, sier Ola Gram Dæhlen, daglig leder i Skogselskapet i Oppland som eier planteskolen og er byggherre for prosjektet. Da beslutningen om å sette opp et nytt bygg var tatt, ble det hentet inn anbud fra flere leverandører. Men istedenfor å spesifisere mål på takhøyder og rominndeling, lot man dette være opp til tilbyderne. – Vi oppga bare hvor stor grunnflata skulle være og hva bygget skulle inneholde, forteller Dæhlen. Dermed kunne leverandørene tegne bygget med de elementstørrelser det var mest rasjonelt for dem å produsere og transportere. Og da viste det seg altså at tilbudet fra Massive Bygg på Dokka ble det billigste.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 9-2017