Aktuelt

Biozin skal planlegge for 250 millioner

Et skritt til nærmere å realisere et anlegg i ÅmliBiozin besluttet nylig å gå videre med planleggingen av et biodrivstoff-anlegg i Åmli. 250 millioner kroner vil denne fasen koste og dette er finansiert av Bergene Holm AS og samarbeidspart- ner Preem AB. Sammen søker de også noe støtte hos Innovasjon Norge.

Skrittet fra konseptutviklingsfasen over i planleggingsfasen gjør at vegen til kom- mersialisering vil bli svært kort til et konkret byggevedtak i etterkant. Et fullskala anlegg planlegges da bygd i 2022 på tomta som er satt av ved Bergene Holms sagbruk på Åmli. Administrerende direktør i Biozin, Thomas Skadal forteller til Dagens Næringsliv at ana- lysene selskapet nå har gjort ligger til grunn for vedtaket om å fortsette. Disse er positive, både med tanke på råvaretilgang, marked og lønnsomhet, og teknologien er testet på et demo-anlegg i India. Et fullskala anlegg vil koste 1,2 milliarder kroner og jobben med å hente inn kapital skal Swedbank hjelpe til med, forteller han videre til DN.

Biozins forretnignsidé er å produsere en råolje av skogsråstoff, fortrinnsvis ved å benytte restprodukter og sidestrømmer fra Bergene Holms sagbruk. Råoljen skal benyttes til videre raffinering og det forklarer

Preems interesse for prosjektet. Selskapet arbeider mye med å få opp produksjonen av annen generasjons biodrivstoff til den økende etterspørselen av dette blant annet grunnet politiske vedtak om økt innblanding. Biozins planlagte anlegg i Åmli er ment som et av flere i Norge på sikt. Biozin har snakket om fire eller fem anlegg lenge. Dette kan nå synes nærmere realisering, i alle fall ut fra det styreleder i Biozin Holding, Olav Falck- Pedersen sier når DN antyder investering- summer på ti milliarder kroner: – Å, det blir nok mer enn det, svarer han da.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 12.