Aktuelt

Betongens karbonkretsløp

Også betongen har sitt karbonkretsløp, flater som blir eksponert for luft opptar betydelige mengder CO2. Men denne prosessen bidrar også til å ødelegge betongkonstruksjonen og er derfor uønsket.Det har tidligere vært vanlig å regne med at det slippes ut et tonn CO2 fra hvert tonn sement som produseres, og ulike kilder ope­ rerer med at verdens sementproduksjon står for rundt 5% av de globale menneskeskapte utslippene, det vil si rundt to milliarder tonn. I Norge opereres det med et bidrag på 5 millioner tonn, omtrent det samme som utslippet fra husholdningenes bilbruk…

Les mer i Norsk Skogbruk nr 1.