Aktuelt

Norsk treforedlingsindustri hang med

Artikkelforfatter Karl Jørgen Gurandsrud, tidligere redaktør av bladet Skogindustri, mener konklusjonene om at norsk treforedlingsindustri ikke klarte å følge med utviklingen etter krigen, slik Eli Moen hevder, er gale og forklarer hvorfor.Tekst: Karl Jørgen Gurandsrud, tidligere redaktør av bladet Skogindustri

Professor Eli Moen publiserte sin doktorav­ handling i 1997, med tittelen «The decline of the pulp and paper industry in Norway, 1950– 1980». Mange i bransjen, som hadde fulgt utviklingen i store deler av denne perioden, reagerte på denne tittelen. Selv om antall fabrikker ble sterkt redusert, viste statistik­ ken at både produksjon og eksport faktisk hadde økt i denne periode. Dette viser Eli Moen selv i flere diagrammer.

I et intervju i denne utgaven av Norsk Skog­bruk gjentar Eli Moen sine tanker om årsa­ ken til industriens «nedgang». Hun forteller om et lukket system og mangel på evne til å lese markedsutviklingen samt følge med i den teknologiske utviklingen.

Jeg mener at virkeligheten egentlig var den motsatte….

Les mer i Norsk Skogbruk nr 1.