Aktuelt

Avskoging i nord

Etter at Statkrafts fjernvarmeanlegg kom opp i Harstad i 2012, har skogbrukssjef Leif Evje opplevd merkbar økning av for tidlig hogd gran i kommunen. Det fører til tap av fremtidig sagtømmerverdier og karbonfangst. I tillegg opplever han at tømmersalget ikke meldes inn og at feltene ikke forynges.Evje viser frem en hogstflate i Kilbotn på 400 dekar. Her har fire skogeiere latt skogen hogge til fjernvarme, bare 50-60 år gammel. شرح 1xbet – 400 mål gran i hogstklasse 3 og 4 er bare fliset og kjørt bort for å brennes opp. Og signalene fra skogeierne tyder på at de ikke ønsker å plante til området igjen, forteller Evje. Han er skogbrukssjef i de tre kommu- nene, Skånland, Kvæfjord og Harstad som

har et samlet skogreisingsreal på omkring 100.000 dekar – mesteparten plantet på 50-60-tallet. لعبه bingo Denne verdien vil være hogst- moden om 30-40 år, men etter at fjernvar- meanlegget i Harstad kom opp, opplever Evje en jevn økning i uttaket av ung gran. – 2000 dekar er hogd de siste årene, og så langt har jeg bare sett gjenplanting av et felt på 50 dekar i Skånland. Det er i praksis avskoging! sier skogbruksansvarlig som føler seg maktesløs i spørsmålet.