Aktuelt

Årsmøte på gamlemåten

Allskog kunne for første gang på tre år gjennomføre årsmøte på tradisjonelt vis. Og her lar ikke den digitale kompetansen ødelegge festen. Det var samling dagen før årsmøtet, og en hyggelig middag med en fin blanding av skjemt og alvor. 

Allskog er ikke det skogeiersamvirket med størst pengesekk, men tar seg likevel råd til et skikkelig årsmøte. Tillitsvalgte fra det som før ble omtalt som verdens lengste andelslag møttes 28. april på sitt faste sted, Scandic Hell i Stjørdal.

 

SUR PÅ STATSFORVALTEREN

FORUNDRET: Mange ting å glede seg over i 2021 for Snorre Fridén Furberg. Men Statsforvalteren i Trøndelag var ikke blant dem.

Her fikk de først gleden av å over­være halvannen times høyttenking fra direktør Snorre Fridén Furberg. Og selv i en god tid for skogbruket mangler ikke mannen bekymringer

– Selv om skogbruket binder halv­parten av landets CO2-­utslipp er det mange som jobber imot oss. Vi må forholde oss til de merkeligste utspill, men det lønner seg ikke å bli for banna, sa han. Men når de merkelige hold­ningene sprer seg inn i forvaltningen blir Furberg litt forbanna likevel.

– Relasjonen til Statsforvalteren i Trøndelag er ikke den beste. Herfra er det sendt brev til Naturvern­forbundet der det framsettes en rekke beskyldninger mot Allskog. Blant annet om at MiS-­figurer plasseres i ikke drivverdig skog, at prisbonuser tvinger fram drifter på dårlig føre og at vi har svært mange miljøbrudd. Det uttrykkes også skepsis til PEFC-­sertifiseringen og bekymring for skog­næringens holdninger og adferd. Vi er ikke enige i disse påstandene og setter spørsmålstegn ved statsforvalternes rolleforståelse. Vi er også kritiske til kommunikasjonsformen, dette brevet er naturligvis plukket opp av media og har skapt negative oppslag, sa Furberg. Han fortalte at styret i WoodWorks, som er skognæringen i Trøndelag sitt felles forum, skulle ha møte med statsforvalteren i slutten av mai, for å forklare hvordan ting virkelig er.

 

PRISUTDELING

TÅLMODIG: Arild Kulseng-Hansen fra Trondenes skog eierlag fikk tildelt «Tålmodighetsprisen» og synes den var vel fortjent. Her på talerstolen dagen etter.

Men siden ble det adskillig hyggeligere. Under Allskogs årsmøtemiddag deler organisasjonssjef Oddny Estenstad ut en rekke mer eller mindre seriøse priser til de tilstedeværende. I år ble for eksempel «tålmodighetsprisen» delt ut til Arild Kulseng-Hansen fra Trondenes skogeierlag. Den mener han er velfortjent.

– Jeg har vært tillits­valgt siden midt på 70-­tallet, uten at skogeiersamvirket egentlig har hatt noen tilstedeværelse i Sør­-Troms, sier han til Norsk Skogbruk. Men nå er det visst lys i tunnelen.

– Det skjer positive ting både for avsetningen og innen skog bruksplanleggingen, sier Kulseng­-Hansen. Den mest seriøse prisen gikk til Tor Ludvig Bøgseth, leder for Namdal og Flatanger skog­eierlag. Han fikk en ryddesag for sin innsats for å øke skogkulturinnsatsen i laget.

 

TUSEN KRONER KUBIKKEN?

Selve årsmøtet dagen etter inneholdt få kontroverser, bortsett fra et ord­skifte om Allskog Entreprenør (se egen sak). Styreleder Eilif Due la i sin tale an en optimistisk tone og var faktisk villig til å satse en flaske whisky på at sagtømmerprisen ville nå en tusenlapp pr kubikk. Men tids­horisonten for dette veddemålet ble kanskje ikke entydig definert. Under styrevalget ble alle gjenvalgt uten tumulter, bortsett fra at styremedlem Arnt Tronvoll fra Orkland hadde bedt om avløsning. Det fikk han av Thomas Engan fra Selbu.

 

Les også: – Hvor går smertegrensen?