Aktuelt

– Hvor går smertegrensen?

Med driftsoverskudd og økt markedsandel var fjoråret godt også for Allskog. Årsmøtet ble da også en stort sett gemyttlig forestilling. Bare tapene i datterselskapet Allskog Entreprenør skapte litt temperatur. 

Med et driftsunderskudd på 5,4 millioner kroner og en nedskriving av aksjeverdien på 5,8 millioner er tømmerdriften i egen regi en betydelig negativ post i Allskogs regnskap. Og som tidligere var det Jens Nicolay Jenssen fra Malvik som målbar kritikken.

– Vi ble i høst lovet en evaluering, hvor har det blitt av den? Og når åtte maskinlag står for bare 113 000 m³ stiller jeg spørsmål ved produktiviteten. Det er ikke mer enn vi egenaktive skogeiere leverer og blir bare 14 000 m³ pr maskinlag. Å få til mer enn 10 kroner pr m3 ekstra til oss som hogger selv er visst veldig vanskelig, mens et underskudd på 40 kroner pr m3 på egne maskindrifter er helt greit. Jeg ønsker ikke Allskog Entreprenør til livs, men helst færre lag. Jeg stiller også spørsmål ved om alle kostnadene blir synliggjort. Kvantumet er det samme som i 2020, men underskuddet er halvert. Hvordan har det seg? Det svirrer masse rykter ute om at situasjonen egentlig er verre enn det som blir synliggjort. Han siktet da blant annet til den såkalte ståtid­kompensasjonen som Allskog har inn­ført når entreprenørene må stoppe av årsaker de ikke kan noe for.

– Jeg vil ha svar på hvor smertegrensen går, sa Jenssen.

En lettere amper Snorre Furberg hadde åpenbart hørt denne kritikken før.

– Det går ikke an å sammenligne volumer, man må i hvert fall se på omsetning pr lag. Driftsprisene i vår geografi varierer fra drøyt 100 til godt over 200 kroner pr m³. Og Allskog Entreprenør opererer for en stor del der ingen andre vil være, for eksempel på Sunnmøre. Vi hadde ikke klart å øke vår markedsandel i fjor uten Allskog Entreprenør, som nå for øvrig består av sju lag. Og når det gjelder ståtidskompensasjonen så var det et helt nødvendig tiltak for å holde liv i entreprenørene, som ikke har muskler til å takle uforutsette stopp. Allskog Entreprenør får det på lik linje med andre, av de ni millionene vi utbetalte til dette i fjor gikk to millioner til dem. Og jeg reagerer på ryktene om kreativ bokføring, ingen ting ville være fjern­ere for vår økonomidirektør (Ellen Kristine Støre Govatsmark, red.anm.) Jeg blir nesten fascinert over denne diskusjonen. Kanskje det vil være lurt å tenke gjennom hvem som sprer disse ryktene og hvorfor, sa Furberg. Han sa også at rekrutteringen til skogsmaskinene er kritisk og at Allskog Entreprenør er et viktig verktøy for opplæring av nye hogstmaskin­- og lassbærerpiloter, som han sa.

– Vi har 40 maskinlag i drift og overalt skjer det nå et generasjonsskifte, sa han.

Til spørsmålet om smertegrense svarte Furberg at merkvantumet Allskog Entreprenør er viktig for Allskog og bidrar til det gode resul­tatet.

– Hvis det totalt sett ble ulønn­somt å få tak i dette tømmeret ville det vært meningsløst. Men vi jobber selvfølgelig hardt for å forbedre virk­somheten og har ansatt en ny daglig leder. Det har allerede gitt resultater, sa Furberg.

 

Les også: Årsmøte på gamlemåten