Aktuelt

Arbeider politisk med vernesaken i Nordland

Det arbeides nå med å få opp kunnskapen og forståelsen for hva konsekvensene av ytterligere skogvern i Nordland betyr for fylket. Og fylkesråd for næring Ingelin Noresjø (KrF) er engasjert i saken.Arbor inviterte Noresjø til fabrikken i juni for en gjennomgang og omvisning. Noresjø ser utfordringene og er bekymret for utviklingen av skogvern i fylket.

URETTFERDIG FORDELING

– Det arbeides nå med å kartlegge politisk omfanget og konsekvensene av verneforslag- et og å gjøre Stortinget oppmerksomme på vedtaket. 10% skogvern er fint på landsbasis, men det må fordeles på en annen måte enn dette. Vi føler at det blir urettferdig at Nordland skal ta en så stor andel av skogvernet og særlig i et område som er fullstendig avhengig av skogen for å få en hjørnesteins- bedrift til å gå rundt. Når Arbor er en av to sponplatefabrikker i Norge, blir det konkurransevridende, når virkestilgangen blir så begrenset på grunn av vern, påpeker Noresjø som mener hun og flere politikere i Nord- land må gjøre Stortinget oppmerksomme på det som skjer.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 9.