Kommentar

Ikke skvis ut den lille industrien vi har

Regjeringen vil ha økt avvirkning og mer innenlands verdiskapning. Og nye arbeids- plasser i størrelsesorden med et nytt Statoil, eller Equinor som det nå heter, årlig frem- over. Innovasjon Norge anbefaler dessuten innovasjon og utvikling rundt eksisterende bedrifter. Samtidig opplever vi i skogbransjen at eksisterende industri strupes for råstoff på grunn av skogvern. Eksistensgrunnlaget til Hattfjelldal kan forsvinne og med det arbeidsplasser og verdiskapning (se egen sak). Inkonsekvent og unødvendig. Vernet som er forslått representerer typer områder som det allerede er vernet en god del av. Det oppleves som et arealvern når det ikke ser ut til å gi mer av den skogen som er underrepresentert i det norske skogvernet (som lavtliggende og rik lauvskog langs sørlandskysten og liknende.).Skogpolitikken må utformes slik at vi får mer skogindustri her i landet, ikke mister den lille vi har igjen. Norske Skog forteller om franske og australske politikere som løper etter dem for å legge til rette for produksjonen de har på fabrikkene der til lands, som igjen kan føre til nye investeringer, der. Og konsernsjef i Norske Skog Lars Sperre er tydelig på at hans nye eiere ikke ser på Norge som attraktivt for nye investeringer. Skogn har gått fra å være selskapets flaggskip til en fabrikk med nedgang i inntjeningen.

Vi ser samtidig hvor trådt det er å bygge opp ny treindustri etter alle nedleggelsene vi har hatt, og vi løpes fra av våre naboland som opplever klondyke-tider for treindustrien, der cellulosemasse for tiden er gull (se side 20). Dette pres- ser råstoffprisene opp, samme råstoffet som annen treforedlingsindustri skal betale for. Vi oppfordrer politikerne til å skreddersy betingelsene for den gjenværende industrien, ikke bare for at den skal overleve, men også få sjansen til å utvikle seg. I de eksisterende bedriftene fins kompetansen, kulturen og erfaringen, og utviklingen kan blomstre hvis den får lov. Her skapes verdier i dag og her utvikles fremtidens produksjon og verdiskaping.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 9.