Premium - Plus

Velg Skog-webinar En skogforskers hverdag

Veien til forsknings-hverdagen er ikke er så komplisert som man kanskje tror. Det å være forsker er en jobb som alle andre jobber, men med det hårete målet om «å finne sannheten». طريقة الربح في الروليت Det var hovedbudskapet da Velg Skog holdt webinar om forskning som jobb nylig.

 Webinar er et spennende format. Man sitter hver for seg med kameraet skrudd godt av og for det meste lytter. Denne gangen fikk vi lytte til skogforskere, ønske-skogforskere og vi-vil-ha-flere-skogforskere folk, blant annet Line Nybakken (NBMU), Bjørn Håvard Evjen (NiBio), Andreas Trau (NiBio), Hanne Kathrine Sjølie (Evenstad) og Sverre Holm (Glommen-Mjøsen Skog). Webinaret var arrangert av velg.skog med formål om å vise at veien til forskningshverdagen ikke er så komplisert som man kanskje tror. Det å være forsker er en jobb som alle andre jobber, men med det hårete målet om «å finne sannheten». Så hvordan skal man gå frem for å bli forsker? Line Nybakken trekker frem masteroppgaven som et relevant og nødvendig springbrett inn i forskningsverdenen, både med tanke på tema og metode. Da åpner man muligheten for å søke seg inn på doktorgrad etterpå. العاب تجني منها المال Og som Sverre Holm så fint påpeker, så kan man også søke om doktorgrad via arbeidsplassen, ikke bare gjennom universitetet. MenHanne Kathrine Sjølie presiserer at man bør være passe sta og ganske tålmodig for slikt arbeid. Andreas Trau, som jobber med kaskadebruk av treverk, har en hverdag på NiBio som består av møter, planlegging, søking om eksterne midler og å kontakte mulige samarbeidspartnere. Selv om matte, statistikk og engelsk er noe han bruker daglig, så presiserer han at; «det er ikke farlig!». Jakten på sannheten eller kampen om sannheten, ble stadig gjentatt under seminaret. Det gir et litt filosofisk sus over det med forskning. I klimafokusert forskning vil man kanskje si at det er jakten på det optimale; den mest effektive og CO2-besparende løsningen. Mange mener at skogbruket kan bidra i det, men da trenger vi nye løsninger og ikke bare basere oss på tradisjon. For vi kan i grunnen ikke ha erfaring med noe vi ikke har prøvd, sier Sverre Holm. Overordnet har forskere et ønske om å legge frem et objektivt beslutninggrunnlag for politikere og andre ledere, noe som blant annet er målet til NiBio. Forskning blir også stadig mer komplisert, melder Nibio-skogsjef Bjørn Håvard Evjen, noe som fører til behov for annen kompetanse spesielt innen teknologi og informatikk, men også bred oversiktskompetanse. I hvert fall er alle enige om at forskning er bra og at vi trenger mer klimafokusert forskning og mer næringstilknytta forskning og flere norske studenter som vil forske. تعليم لعبة البوكر Og til slutt «For de som lurer på om skogbruk er riktig retning: Det er det.» konstaterer Sverre Holm entusiastisk.•