Ungdom

Tre av jentene på skolebenken

Høgskolen i Innlandet hadde i år en stor økning i antall søkere til skogstudiet og på 1. året bachelor er det nå 25 studenter totalt og fem av disse er jenter. Til sammenligning er det 11 studenter totalt på 2. året, og bare to av disse er jenter. Vi har tatt en liten prat med noen av de nye jentene og spurt litt om hvordan de trives på studiet.TEKST: JAN ERIK KØRRA, STUDENT VED EVENSTAD 2. ÅRET

Les hele saken i Norsk Skogbruk nr 10.