Ungdom

Tradisjonen tro

TEKST OG FOTO: HAAKON JAMTLI KRISTIANSENÅ ta over en gård er et stort ansvar, og et valg mange må ta stilling til. Tall fra SSB viser at de siste ti årene har antall gårdseiendommer gått ned med rundt 20 %, det tilsvarer rundt 40 000 gårdsbruk. Av disse har kun 12 % gårdsdrift som hovedinntekt. Ole-Martin Carlsen fra Ski har bestemt seg – han tar over familiegården for å drive landbruk- og skogseiendommen videre.

Les hele saken i Norsk Skogbruk nr 7/8 her: