Ungdom

– Skriv masteroppgave i samarbeid med skognæringa

Ved NMBU skrives det årlig et tosifret antall masteroppgaver i skogfag. Involveringen fra skognæringen har i lengre tid vært begrenset, til tross for at et slikt samarbeid kan tjene både studenter og næring.TEKST: PETTER ALMÅS, UNGDOMSREDAKSJONEN

Les mer i Norsk Skogbruk nr 11.