Ungdom

Prisdryss til de flinkeste

Det har etter hvert blitt en hyggelig førjulstradisjon at sittende landbruks- og matminister deler ut skognæringens egne penger til de skogstudentene som har utmerket seg det foregående året. Sandra Borch utførte denne jobben med glede – og plusset på en million kroner til Velg Skog i statsbudsjettet.Rekruttering er definitivt et tema i
bransjen og en ny undersøkelse Velg
Skog har fått gjennomført viser at det
i løpet av de neste ti årene vil behov
for å ansette 500 skogbruksutdannede.
Det betyr at det i årene framover må
utdannes omtrent dobbelt så mange
som idag for å dekke behovet. Så var
det da heller ingen arbeidsløshet å
spore blant studentene som hadde
møtt opp for å motta sine penger og
fotovennlige sjekker.

Det er NMBU-studentene som
stikker av med mesteparten av de 225
000 kronene som deles ut. Det deles
ut 50 000 kroner til beste masteroppgave, i år gikk den til Johan
Stubsjøen Storås som har levert
masteroppgaven med den omfangsrike tittelen «Effekten av prøvetreutvalg og beregningsmetoder på
nøyaktighet og presisjon til volum,
middelhøyde og overhøyde på
prøveflatenivå»

Samme beløp går til de tre masterstudentene med best karaktersnitt,
i år var det Celina Mathiesen fra
Hurum, Julius Wold fra Drøbak
og Gudmund Botnevik fra Os.

Men noen kroner er det mulig
å snelle inn også på Evenstad, her
belønnes beste bacheloroppgave
med 25 000 kroner. I år var vinneren
Magnus Rohde Moslet fra Ringsaker,
for oppgaven «Ungskogpleie under
koronapandemien, et innblikk i
fremtiden».